søndag 25. august 2013

Humlehøsting hos Bosnar for Wet Hop Ale


Onsdag morgen dro Rune og Tore til Slovenia for å være med på humpleplukking på Bosnarfamiliens gård nær Celje. Denne humlen blir (i stedet for å bli tørket) lastet i kjølebiler og kjørt til bryggeriet vårt så hurtig som mulig. Målet er å brygge norges første øl laget med fersk humle- Wet Hop Ale!

«Torsdag var det omvisning med Blaz på ulike humleåkere med "voksenopplæring" i humledyrking. På ettermiddagen og kvelden ble det tid til en tur til Ljubljana, før vi ble kjørt hjem til Blaz for kveldsmat Solvenian style. Det var en enorm gjestfrihet vi ble vist – med mye tradisjonell og hjemmelaget mat.
Fredag startet før 07.00 og humlehøstingen var i gang da vi kom til humleåkerne. Det var rundt ti personer involvert i ulike oppgaver og alt var pakket ferdig i 45 kasser til kl 16:00. 
Da reiste humlen i en Polsk registrert kjølebil på vei til Nøgne Ø.
Alle som reiser i området er invitert til å komme innom dem, noe både Rune og jeg vil anbefale!»


Wednesday morning Rune and Tore went to Slovenia to attend harvesting hops at Bosnar family farm near Celje. This hops is (instead of being dried) loaded into refrigerated trucks and driven to our brewery as quickly as possible. The goal is to brew Norway's first beer made ​​with fresh hops- Wet Hop Ale!

"Thursday we had a nice tour with Blaz on different hops fields and got an insight in hops cultivation. In the afternoon it was time for a trip to Ljubljana, before we were driven home to Blaz for supper Slovenian style. It was a tremendous hospitality we were shown - with a lot of traditional and home made food.
Friday started before 07:00 and hops harvesting was underway when we got to the field. There were about ten people involved in different tasks and everything was packed ready in 45 boxes to 16:00. Thereupon the hops hit the road in a truck headed for Nøgne Ø. 
Anyone traveling in the area are invited to stop by them, both Rune and I would highly recommend! "


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar